uitgelicht

Informatie over het najaarsprogramma staat bij de diverse rubrieken

Het papieren programmaboekje wordt begin augustus naar een beperkt aantal adressen toegezonden, steeds meer mensen raadplegen immers onze website. Het kan op aanvraag ook worden toegezonden.