thema’s en lezingen

themabijeenkomsten op dinsdagmiddagen in oktober, november, februari en maart

ThemasIeder seizoen presenteren wij nieuwe boeiende onderwerpen. Er is vast iets bij wat u  interesseert.
Toelichting:
Vanwege de grote belangstelling moet vooraf worden ingeschreven, er zijn ongeveer dertig zitplaatsen. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag in de maanden februari, maart, oktober en november, uitgezonderd de schoolvakanties, steeds van twee uur tot uiterlijk vier uur. Na inschrijving ontvangt u een rekening van zeven euro per persoon per bijeenkomst, inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Alle bijeenkomsten vinden plaats in lokaal 5 van het gebouw
Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven. 
Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via onderstaand Inschrijfformulier themabijeenkomsten.
U kunt meerdere themabijeenkomsten aanvinken en tevens het gewenst aantal personen opgeven. De bevestiging van inschrijving en de nota worden naar de inschrijver gestuurd.
aanhef:
achternaam:
voorletters :
roepnaam :
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer:
Vink gewenste themabijeenkomst(en) aan:
aantal personen: voor- en achternaam overige deelnemers hieronder invullen:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:

THEMABIJEENKOMSTEN

Programma 2020: 

dinsdag 11 en 18 februari, 14.00-16.00 uur: Arvo Pärt –  Coen Jansen

Aanvankelijk componeerde Pärt (1935) onder invloed van Bartók, Sjostakovitsj en Schönberg, maar later werd dat hoofdzakelijk sobere, krachtige sacrale muziek. Met de diep religieuze boodschap van zijn Credo bekende Pärt openlijk dat hij zeer gelovig was, waarmee hij het atheïstische Sovjetregime provoceerde en waardoor zijn muziek en hijzelf in diskrediet raakten. Een moeilijke tijd brak aan voor Pärt; hij trok zich jarenlang helemaal terug uit het openbare leven en hij ging zich nog meer verdiepen in oude muziek, zoals Russisch-orthodoxe kerkmuziek, Gregoriaans en Vlaamse polyfonie uit de Renaissance. Dit leidde in 1977 tot een explosie van serene stukken met radicale eenvoud en diepe religieusiteit in Pärts inmiddels wereldwijd geliefde ‘tintinnabuli’-stijl (genoemd naar het klokachtige geluid).
In 1980 verhuisde Pärt naar het westen, waar hij aan een muzikale zegetocht begon die nog steeds niet ten einde is, want al vele jaren is de muziek van deze Estlandse componist  de meest uitgevoerde hedendaagse muziek ter wereld. Zijn welhaast meditatieve composities kenmerken zich door een staps­gewijs (vaak extreem) langzaam voort­schrijdende melodie tegen een achtergrond van welluidende samenklanken met een traag ritmisch verloop. In zijn meesterwerken componeert Pärt een even verpletterende stilte als homofone klanken waarbij de luisteraar zowel eenvoud als diepe religieusiteit ervaart.
Alex Ross (muziekcriticus bij de The New Yorker) schrijft: “Pärt biedt een oase van rust in een door technologie verzadigde cultuur” en regisseur Paul Hegeman noemt zijn muziek: “een tegengif tegen alles wat lelijk is”.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het leven van Arvo Pärt behandeld en zal er uiteraard veel betoverende muziek te beluisteren zijn.
Coen Jansen is docerend en uitvoerend musicus.

dinsdag 10 maart, 14.00-16.00 uur: Een eigen stamboom opstellen – Pieter van Binsbergen

Altijd al willen weten wie je voorouders waren? Wat ze deden, waar ze woonden, met wie ze getrouwd waren en hoe het hun kinderen en broers en zussen verging? Door stamboomonderzoek kun je antwoorden op veel van deze vragen krijgen, zeker voor degenen die bedreven zijn op internet waar archieven vanaf ongeveer 1800 geraad­pleegd kunnen worden. Geen moeilijke puzzeltochten in oude, vaak moeilijk leesbare archieven, maar via internet gegevens opzoeken en vastleggen. Deze informatie bevat naast ‘droge’ feiten, ook handgeschreven documenten waarop naast de namen ook vaak de op dat moment uitgeoefende beroepen zijn vermeld. Je ziet dan de veranderingen door de generaties heen en ook hoe families van plaats naar plaats trokken op zoek naar ander werk en betere leefomstandigheden. Deze bijeenkomst biedt handvatten voor de aanpak van het onderzoek van je stamboom, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
– Welke termen worden in het stamboomonderzoek gebruikt;
– Opzetten van je stamboom op basis van eigen informatie (startpunt);
– Aanvullen van je stamboom met informatie van internet;
– Ordenen en vastleggen van de gevonden gegevens en de daarvoor beschikbare en (vrij) verkrijgbare hulpmiddelen;
– Privacy aspecten;
– Mogelijkheden om de stamboom te publiceren.
Pieter van Binsbergen is ict-specialist en hobbyist op het gebied van stamboomonderzoek.

DE VOLGENDE THEMABIJEENKOMSTEN ZIJN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS UITGESTELD! Zodra daar nieuws over is, verschijnt dat op deze pagina.

dinsdag 17 maart over Scholenbouw in Eindhoven door Remon Aarts (UITGESTELD)

School ‘tot Nut van ’t Algemeen’ aan de Reigerlaan in Villapark Tongelre

De centrale plaats van onderwijs in de maatschappij heeft zijn ruimtelijke weerslag in de stad, namelijk in de vorm van schoolgebouwen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zorgen de industrialisatie en daaruit voortkomende bevolkingsgroei in Eindhoven, maar ook de veranderende onderwijswet- en regelgeving, dat er steeds meer vraag komt naar goede en grotere schoolgebouwen. Iedere ‘zuil’ (katholiek, protestant, neutraal) bouwt zijn eigen schoolgebouwen, van primair onderwijs tot middelbaar of hoger onderwijs. Ook neemt de vraag naar gespecialiseerd onderwijs, bijv. de technische bedrijfsscholen van Philips, steeds meer toe in de eerste helft van de twintigste eeuw.
De verschillende opvattingen per tijdsperiode over hoe een ‘modern’ schoolgebouw er uit moet zien en moet beantwoorden aan de eisen van de tijd is terug te zien in de plattegrond en de architectuur van de schoolgebouwen. Ook het representatieve karakter van het gebouw, vaak op een centrale of belangrijke plek in een wijk, uit zich in de vormgeving. Zeker na de oorlog gaan ook kunstuitingen in schoolgebouwen een belangrijke rol spelen.  De schoolgebouwen die sinds 1900 in Eindhoven zijn gebouwd, zijn dan ook niet zelden aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk monument.
Tijdens deze middag zullen verschillende facetten van de scholenbouw (periode 1900-1970) in Eindhoven onder de loep worden genomen.
Remon Aarts is beleidsadviseur erfgoed en monumentenzorg bij de gemeente Eindhoven.

dinsdag 24 maart, 14.00-16.00 uur: Filosoferen over ouder worden – Ingeborg van den Bold (WAS AL VOLGEBOEKT, VOOR DE INGESCHREVEN PERSONEN UITGESTELD naar 27 oktober)

“Je moet oud zijn, dus lang geleefd hebben, om te weten hoe kort het leven is,” schreef Schopenhauer. Er zit veel wijsheid in deze korte zin. Maar de confrontatie met de eindigheid is niet voorbehouden aan mensen van hoge leeftijd. Niet iedereen wordt oud. En niet iedereen verhoudt zich op dezelfde manier tot ouder worden. Sommigen spreken van “de kunst van het ouder worden”, anderen gaan in hun verlangen naar onsterfelijkheid zo ver dat zij willen dat hun lichaam na hun dood wordt ingevroren. Wittgenstein zei: “Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar tijdloosheid verstaat, dan leeft eeuwig wie in het heden leeft.” Vanaf de oudheid tot nu denken filosofen na over ouderdom en hoe mensen zich daartoe verhouden. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij kijken welk licht filosofen kunnen laten schijnen op ouderdom.
Ingeborg van den Bold is filosoof en niet-praktiserend arts.

 

 

dinsdag 31 maart, 14.00-16.00 uur: Het verre Oosten dichtbij: de invloed van Japan op de westerse kunst – Erik Mulder (UITGESTELD naar 13 oktober)

Wie eenmaal dit plaatje van De Grote Golf bij Kanagawa (Tokyo) heeft gezien, kan dit beeld niet meer loslaten. Het beroert je en blijft bij je. Toen dit soort beelden van Japanse houtdrukken vanaf 1860 Europa overspoelden, veroorzaakten die een enorme opwinding. Voor het eerst drong de ongrijpbare Japanse cultuur Europa binnen. Kunstenaars raakten in de ban van die voor hen exotische wereld. Zo schreef Vincent van Gogh vanuit Arles: “ik word gelukkig en vrolijk van die Japanse houtdrukken”. Die fascinatie voor alles wat uit Japan kwam werd de overheersende trend in de eind 19e en vroeg 20e eeuwse kunst­wereld. Daarover gaat het in deze bijeenkomst.
Erik Mulder is kunsthistoricus met aandachtsgebieden Italiaanse renaissance en de Hollandse 17e eeuw. Zijn veelvuldige contacten met Japan vormden de basis voor deze presentatie.

 

 

In het jaar 2019 hebben de volgende themabijeenkomsten plaatsgevonden:
– Aesthetic movement/Estheticisme door Carla Toffolo
– Een drone, het nieuwe vervoermiddel? door Thorstin Crijns
– Het jaar van Rembrandt door Erik Mulder
– 100 Jaar stads- en wijkontwikkeling in Groot-Eindhoven door Remon Aarts
– Filosofie van mens en dier door Ingeborg van den Bold
– Olivier Messiaen (1908-1992) mysticus of theologisch toonkunstenaar? door Coen Jansen
– 70 jaar Volksrepubliek China door Nell van Vught
– Aram Khatsjatoerian door Coen Jansen
– Testamenten en levenstestamenten door Heleen Vaarten
– Eindhoven: van marktplaats tot metropool door Peter Trommar
– 2019, herdenking van het 500e sterfjaar van Leonardo da Vinci door Erik Mulder
– 70 jaar soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië door Nell van Vught

Hieronder een indruk van de veelzijdigheid van eerder gepresenteerde thema’s:

– oude en nieuwe kunst (van Leonardo da Vinci tot honderd jaar de Stijl);
– filosofie (duurzaamheid, geluk, democratie, identiteit, tijd en toekomst);
– muziek (van symfonieorkest tot balletmuziek);
– literatuur, poëzie en theater (van Shakespeare tot Japanse theatervormen);
– geschiedenis (van Jacoba van Beieren tot de Eerste Wereldoorlog);
– geschiedenis van Eindhoven (industrie, spoorweg, kanaal, kerkenbouw);
– maatschappij (testamenten, wijkverpleging, inbraakpreventie, Europa);
– digitale wereld (veilig internetten, social media, DigiD).