thema’s en lezingen

themabijeenkomsten op dinsdagmiddagen in oktober, november, februari en maart

ThemasIeder seizoen presenteren wij nieuwe boeiende onderwerpen. Er is vast iets bij wat u  interesseert.
Toelichting:
Vanwege de grote belangstelling moet vooraf worden ingeschreven, er zijn ongeveer dertig zitplaatsen. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag in de maanden februari, maart, oktober en november, uitgezonderd de schoolvakanties, steeds van twee uur tot uiterlijk vier uur. Na inschrijving ontvangt u een rekening van zeven euro per persoon per bijeenkomst, inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Alle bijeenkomsten vinden plaats in lokaal 5 van het gebouw
Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven. 
Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via onderstaand Inschrijfformulier themabijeenkomsten.
U kunt meerdere themabijeenkomsten aanvinken en tevens het gewenst aantal personen opgeven. De bevestiging van inschrijving en de nota worden naar de inschrijver gestuurd.
aanhef:
achternaam:
voorletters :
roepnaam :
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer:
Vink gewenste themabijeenkomst(en) aan:
aantal personen: voor- en achternaam overige deelnemers hieronder invullen:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:

THEMABIJEENKOMSTEN oktober – november 2020

Onderstaande datums zijn in verband met de coronamaatregelen nog niet definitief.

dinsdag 6 oktober, 14.00 uur:  Franz Liszt – Coen Jansen

Franz Liszt (1811-1886) trad in 1819 al op zeer jonge leeftijd op als pianist in het openbaar en studeerde daarna enige tijd in Wenen en Parijs. Liszt was een van de meest virtuoze pianisten ooít, zeker van de 19e eeuw, en beheerste een enorm repertoire. Als eerste gaf hij avondvullende solorecitals en als pianistisch fenomeen vierde hij triomfen in heel Europa en bereikte daarmee naar huidige maatstaven een heuse popsterrenstatus. Liszt gebruikte de piano zo ingenieus dat hij er nieuwe klanken en effecten aan ontlokte, waardoor hij de piano als een heus orkest wist te laten klinken. Doordat er regelmatig piano’s onder zijn handen bezweken, had Liszt ook grote invloed op de pianoindustrie, want pianobouwers reageerden op zijn spel door sterkere en forsere vleugels te ontwikkelen. Als pianodocent wordt hij gezien als dé grondlegger van de moderne Europese en Amerikaanse pianoscholen.
Liszt is componist van (maar liefst zo’n 1300) extreem sobere en uiterst virtuoze pianowerken, waarbij zijn eigen ongeëvenaarde virtuositeit de leidraad voor het componeren was. Hij heeft dankzij zijn enorme werklust ook nog honderden andere, oa symfonische en kerkmuzikale, werken gecomponeerd. Hij geldt als een van de grootste en meest invloedrijke componisten uit de Romantiek, omdat zijn vooruitstrevende harmonische taal duidelijk de weg heeft gebaand voor (zijn schoonzoon) Richard Wagner en diens volgelingen. Liszt heeft daardoor grote en blijvende invloed gehad op muziek in de twintigste eeuw. Van collegacomponisten bewerkte hij ook nog vele bekende opera’s, symfonieën en liederen tot uiterst populaire, schier onspeelbare parafrases en potpouri’s voor piano, maar steeg daarbij altijd ver boven de salonpianistiek uit. Ook heeft Liszt talloze belangrijke premières van andere componisten gedirigeerd. Tot zijn dood bleef Liszt als pianist en dirigent werkzaam. Tijdens deze bijeenkomst zal het boeiende leven van deze Hongaarse grootheid centraal staan en zal er uiteraard veel prachtige en bekende muziek van zijn hand klinken.
Coen Jansen is docerend en uitvoerend musicus.

 

dinsdag 13 oktober, 14.00-16.00 uur: Het verre Oosten dichtbij: de invloed van Japan op de westerse kunst – Erik Mulder (UITGESTELD van 31 maart)
Wie eenmaal dit plaatje van De Grote Golf bij Kanagawa (Tokyo) heeft gezien, kan dit beeld niet meer loslaten. Het beroert je en blijft bij je. Toen dit soort beelden van Japanse houtdrukken vanaf 1860 Europa overspoelden, veroorzaakten die een enorme opwinding. Voor het eerst drong de ongrijpbare Japanse cultuur Europa binnen. Kunstenaars raakten in de ban van die voor hen exotische wereld. Zo schreef Vincent van Gogh vanuit Arles: “ik word gelukkig en vrolijk van die Japanse houtdrukken”. Die fascinatie voor alles wat uit Japan kwam werd de overheersende trend in de eind 19e en vroeg 20e eeuwse kunst­wereld. Daarover gaat het in deze bijeenkomst.
Erik Mulder is kunsthistoricus met aandachtsgebieden Italiaanse renaissance en de Hollandse 17e eeuw. Zijn veelvuldige contacten met Japan vormden de basis voor deze presentatie.

 

 

dinsdag 27 oktober, 14.00-16.00 uur: Filosoferen over ouder worden – Ingeborg van den Bold (UITGESTELD van 24 maart VOOR DE INGESCHREVEN PERSONEN)
“Je moet oud zijn, dus lang geleefd hebben, om te weten hoe kort het leven is,” schreef Schopenhauer. Er zit veel wijsheid in deze korte zin. Maar de confrontatie met de eindigheid is niet voorbehouden aan mensen van hoge leeftijd. Niet iedereen wordt oud. En niet iedereen verhoudt zich op dezelfde manier tot ouder worden. Sommigen spreken van “de kunst van het ouder worden”, anderen gaan in hun verlangen naar onsterfelijkheid zo ver dat zij willen dat hun lichaam na hun dood wordt ingevroren. Wittgenstein zei: “Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar tijdloosheid verstaat, dan leeft eeuwig wie in het heden leeft.” Vanaf de oudheid tot nu denken filosofen na over ouderdom en hoe mensen zich daartoe verhouden. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij kijken welk licht filosofen kunnen laten schijnen op ouderdom.
Ingeborg van den Bold is filosoof en niet-praktiserend arts.

 

 

dinsdag 3 november, 14.00-16.00 uur: De kunst van de 20e eeuw in het Van Abbe – Erik Mulder
Was voor de 19e eeuwse kunstenaar de zichtbare werkelijkheid zijn belangrijkste bron van inspiratie, in de 20e eeuw kantelt dit beeld radicaal. Dan ontstaat een geweldige zoektocht naar een manier om iets af te beelden dat juist niets met die werkelijkheid te maken heeft, iets dat het abstracte genoemd gaat worden. Als voorbeeld daarvan dit schilderij van Piet Mondriaan uit het Van Abbe. De 20e eeuwse kunstenaar opent onze ogen om op geheel andere manier naar kunst te kijken, en niet alleen naar abstracte afbeeldingen. Alledaagse dingen, foto’s, films, installaties, kunst uit het verleden, eigenlijk alles wat in onze wereld te vinden is, komt in aanmerking om daarmee een kunstwerk te scheppen. Een kunstwerk hoeft niet meer op iets of iemand te lijken, maar het moet je wel raken en je ontroeren. Dat is het hoofdthema van deze bijeenkomst. Na een overzicht van 20e eeuwse kunststromen krijgt u een dertigtal werken uit het Van Abbe te zien en hoort u wat de kunstenaars ermee wilden bereiken.
Erik Mulder is kunsthistoricus en geeft al tien jaar lezingen en cursussen over allerlei kunstonderwerpen.

 

dinsdag 10 november, 14.00-16.00 uur: Scholenbouw in Eindhoven door Remon Aarts (UITGESTELD van 17 maart)
School ‘tot Nut van ’t Algemeen’ aan de Reigerlaan in Villapark Tongelre
De centrale plaats van onderwijs in de maatschappij heeft zijn ruimtelijke weerslag in de stad, namelijk in de vorm van schoolgebouwen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zorgen de industrialisatie en daaruit voortkomende bevolkingsgroei in Eindhoven, maar ook de veranderende onderwijswet- en regelgeving, dat er steeds meer vraag komt naar goede en grotere schoolgebouwen. Iedere ‘zuil’ (katholiek, protestant, neutraal) bouwt zijn eigen schoolgebouwen, van primair onderwijs tot middelbaar of hoger onderwijs. Ook neemt de vraag naar gespecialiseerd onderwijs, bijv. de technische bedrijfsscholen van Philips, steeds meer toe in de eerste helft van de twintigste eeuw. De verschillende opvattingen per tijdsperiode over hoe een ‘modern’ schoolgebouw er uit moet zien en moet beantwoorden aan de eisen van de tijd is terug te zien in de plattegrond en de architectuur van de schoolgebouwen. Ook het representatieve karakter van het gebouw, vaak op een centrale of belangrijke plek in een wijk, uit zich in de vormgeving. Zeker na de oorlog gaan ook kunstuitingen in schoolgebouwen een belangrijke rol spelen.  De schoolgebouwen die sinds 1900 in Eindhoven zijn gebouwd, zijn dan ook niet zelden aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk monument. Tijdens deze middag zullen verschillende facetten van de scholenbouw (periode 1900-1970) in Eindhoven onder de loep worden genomen.
Remon Aarts is beleidsadviseur erfgoed en monumentenzorg bij de gemeente Eindhoven.

 

Tijdens het jaar 2019 en het eerste half jaar van 2020 hebben de volgende themabijeenkomsten plaatsgevonden:

– Arvo Pärt door Coen Jansen
– Een eigen stamboom opstellen – Pieter van Binsbergen
– Aesthetic movement/Estheticisme door Carla Toffolo
– Een drone, het nieuwe vervoermiddel? door Thorstin Crijns
– Het jaar van Rembrandt door Erik Mulder
– 100 Jaar stads- en wijkontwikkeling in Groot-Eindhoven door Remon Aarts
– Filosofie van mens en dier door Ingeborg van den Bold
– Olivier Messiaen (1908-1992) mysticus of theologisch toonkunstenaar? door Coen Jansen
– 70 jaar Volksrepubliek China door Nell van Vught
– Aram Khatsjatoerian door Coen Jansen
– Testamenten en levenstestamenten door Heleen Vaarten
– Eindhoven: van marktplaats tot metropool door Peter Trommar
– 2019, herdenking van het 500e sterfjaar van Leonardo da Vinci door Erik Mulder
– 70 jaar soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië door Nell van Vught

Hieronder een indruk van de veelzijdigheid van eerder gepresenteerde thema’s:

– oude en nieuwe kunst (van Leonardo da Vinci tot honderd jaar de Stijl);
– filosofie (duurzaamheid, geluk, democratie, identiteit, tijd en toekomst);
– muziek (van symfonieorkest tot balletmuziek);
– literatuur, poëzie en theater (van Shakespeare tot Japanse theatervormen);
– geschiedenis (van Jacoba van Beieren tot de Eerste Wereldoorlog);
– geschiedenis van Eindhoven (industrie, spoorweg, kanaal, kerkenbouw);
– maatschappij (testamenten, wijkverpleging, inbraakpreventie, Europa);
– digitale wereld (veilig internetten, social media, DigiD).