talen

Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch op meerdere niveaus, en Latijn
De taalcursussen staan in oplopende moeilijkheidsgraad vermeld.
Als u nog geen kennis van de betreffende taal heeft, dan kunt u zich aanmelden als beginner bij niveau 1.
Als u elders al enige kennis heeft opgedaan kunt u aansluiten bij niveau 2.
Na een aantal jaren Engelse of Franse les op de middelbare school is de cursus spreekvaardigheid aan te bevelen.
Bij de conversatiegroepen gaan we ervan uit dat u zelf in staat bent in de taal van uw keuze een verhaal te vertellen en daarop te reageren.
Bij twijfel kunt u ons om advies vragen.
De lessen zijn wekelijks en duren anderhalf uur.
Voor alle taalcursussen geldt dat de deelnemer pas na overleg met de docent tot aanschaf van boeken kan overgaan. Zie toelichting
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.
Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via onderstaand Inschrijfformulier. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen. Bij talencursussen die al gestart zijn kunt u na telefonisch overleg soms nog aanschuiven.

Engels Frans Spaans Italiaans Duits Russisch

 

 


Engels info
Engels niveau 2-a wo 13.00-14.30u gestart 25 september 10 lessen €67,-
Engels spreekvaardigheid 1 wo 09.30-11.00u gestart 18 september 12 lessen €85,-
Engels spreekvaardigheid 2 wo 11.15-12.45u gestart 18 september 10 lessen €72,-
Conversation in English do 09.30-11.00u gestart 19 september 10 lessen €72,-
Reading circle English literature
zie lees- en schrijfkringen

Frans info
Frans niveau 1-b di 11.15-12.45u gestart 24 september 10 lessen €67,-
Frans niveau 3 di 09.30-11.00u gestart 24 september 10 lessen €67,-
Spreekvaardigheid Frans ma 13.00-14.30u gestart 16 september 10 lessen €72,-
Conversation en français ma 14.45-16.15u gestart 16 september 10 lessen €72,-

Spaans info
Spaans niveau 1-c do 11.15-12.45u gestart 19 september 12 lessen €80,-
Spaans niveau 3-a do 09.30-11.00u gestart 19 september 10 lessen €67,-
Spaans niveau 3-b do 14.45-16.15u gestart 26 september 10 lessen €67-
Conversación en español mogelijk in 2020

Italiaans info
Italiaans niveau 1-b ma 14.45-16.15u mogelijk in 2020 10 lessen €67,-
Conversazione in italiano ma 13.00-14.30u mogelijk in 2020 10 lessen €72,-

Russisch info
Russisch niveau 1-a  di mogelijk in 2020
Russisch niveau 2  di 13.00-14.30u gestart 17 september  10 lessen  €67,-
Aanmelden voor een talencursus:
aanhef:
achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies taalcursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:

Toelichting

In Engelstalige landen, maar ook in steeds meer andere landen, is het handig wanneer je iets in het Engels kunt vragen of bestellen. Bijvoorbeeld in een winkel, in een restaurant, bij de dokter of om de weg te vragen. Het is ook fijn om je aan anderen te kunnen voorstellen, met anderen te kunnen praten. Bij de cursussen Engels voor beginners, niveau 1-a, 1-b en 1-c gebruiken we het boek Great! deel 1.

Bij niveau 2-a gaan we verder met het boek Great! deel 2. Als u al enige kennis heeft van de Engelse taal kunt u, na voorafgaand overleg, instromen bij een van de groepen.

De docenten van de overige cursussen Engels stellen zelf het materiaal samen.

Wie eerder geleerde grammatica en woordenschat wil uitbreiden kan terecht bij de cursus Engels spreekvaardigheid.

During the course Conversation in English classmates will discuss various topics of relevance to the group, from movies to current events to travel.  The teacher’s goal is to create a classroom environment that is comfortable and a great place to practise the English language.  All participants will gain confidence in his or her English speaking abilities throughout this course.
For those people who like to read and discuss English literature see our Reading circle -> Lees- en schrijfkringen
Bij de cursussen Frans niveau 1-a (beginners), niveau 1-b, niveau 2 en niveau 3 werken we met de praktijkgerichte boeken van de serie Voyages Nieuw.
Voor de cursussen Spreekvaardigheid en Conversation en français geldt de volgende toelichting: Niveau des connaissances du français: Les apprenants qui veulent suivre un cours de conversation française doivent être à même de comprendre le français parlé en de se débrouiller tant bien que mal en français. Deux cours de niveau différent: Il y a deux cours pour apprendre à parler le français: ‘spreekvaardigheid’ et conversation. Une différence de niveau existe entre ces deux cours. Pour donner un exemple: dans le cours de ‘spreekvaardigheid’ on consacre plus de temps aux règles de la grammaire que dans le cours de conversation. Pendant les leçons on parle français. L’achat d’un livre n’est pas nécessaire.

Om de Spaanse taal te leren bieden we cursussen op diverse niveaus aan, waarbij we boeken van Con Gusto gebruiken. In de cursus Spaans niveau 1-a begint met deel 1 van dit boek, gevolgd door de niveaus 1-b en 1-c.
Is dat boek uit dan is deel 2 van Con Gusto aan de beurt verdeeld over de niveaus 2-a, 2-b en 2-c.
Voor de gevorderden werken we in niveau 3-a met het boek Con Gusto 3 en bij niveau 3-b Caminos 3. Bij de conversatiegroep is de voertaal Spaans, we gaan ervan uit dat u in staat bent een gesprek in het Spaans te voeren. Hiervoor hoeft u geen boek aan te schaffen.

Conversación en español: Este curso de Conversación es para todas aquellas personas que hayan finalizado el curso de ‘Spaans niveau 3’ (los libros ‘Caminos 1 y 2’ o un método de enseñanza similar) y/o para aquellas personas que ya tengan un buen conocimiento de la gramática española y de su vocabulario. El curso se impartirá íntegramente en español y por medio de recortes de periódicos, revistas y a través de internet se discutirán los distintos temas en español.
Bij de cursus Italiaans niveau 1 (beginners) maken we kennis met de basiselementen die het verstaan en het begrijpen van eenvoudige teksten mogelijk maken. We gebruiken het boek Allegro nuovo 1. Na de eerste serie van tien lessen (niveau 1-a), gaan we verder met niveau 1-b en later met 1-c.

Als die cursussen zijn doorlopen stappen we over naar de delen 2 en 3.

Conversazione in italiano:  lo scopo principale delle lezioni sarà quello di esercitare il piu possibile la conversazione in italiano prendendo spunto da situazioni e fatti di vario genere. Inoltre lo studente sarà libero di proporre argomenti di interesse comune. Durante le lezioni faremo uso di materiali diversi tra i quali il libro di testo ‘La prova orale 2’. Parleremo italiano tutto il tempo in un’atmosfera spontanea e cordiale per facilitare sempre più la conversazione.

In de basiscursus Russisch niveau 1-a maken we ons het cyrillisch schrift eigen en kunnen we een eenvoudige conversatie voeren in het Russisch. In de cursus niveau 1-b gaan we verder met het boek Paspoort voor Rusland, deel 1. Tijdens de lessen behandelt de docent de grammatica, oefenen we dialogen en leren we de bijzonderheden van de uitspraak. De oefeningen uit het werkboek zijn het huiswerk. Iedere les proberen we onze spreekvaardigheid aan te vullen met allerlei handige standaardformules die van pas kunnen komen in contacten met Russischtaligen.
Russisch niveau 2. In deze cursus gaan we een inhaalslag maken met spreekvaardigheid. We hebben nu een behoorlijke woordenschat en voldoende grammaticale bagage om eenvoudige gesprekjes te voeren. Het gaat dan om zelfredzaamheid in veelvoorkomende situaties. We gaan ook verder met het boek Paspoort voor Rusland, deel 1. De docent behandelt de grammatica en we passen deze toe in korte leesteksten en dialogen. Thuis maken we oefeningen uit het werkboek.Russisch is geen gemakkelijke taal maar u zult zich verbazen wat u na de cursus kunt begrijpen en spreken. Als u ooit een basiscursus heeft gevolgd en het cyrillisch schrift kunt lezen, kunt u wellicht instromen in de groep. Neem dan contact op met het secretariaat. Добро  пожаловать!  Hartelijk welkom!
Voor Latijn verwijzen we naar de rubriek Lees- en schrijfkringen.