privacyverklaring

Persoonsgegevens van deelnemers aan cursussen:
55 Plus Educatief verwerkt persoonsgegevens van ieder die aan een activiteit gaat deelnemen en waarvoor  een inschrijfformulier is ingevuld. Het betreft:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– cursussen of workshops die men wil volgen, nog volgt of heeft gevolgd.

Waarom heeft 55 Plus Educatief deze gegevens nodig?
55 Plus Educatief verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch te kunnen benaderen over de te volgen cursussen of workshops en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Hoe lang bewaart 55 Plus Educatief uw gegevens?
55 Plus Educatief heeft voor deze persoonsgegevens een bewaartermijn vastgesteld van zeven (7) jaar. Deze termijn is gebaseerd op de eis, gesteld in Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 10, lid 3, dat de boekhouding gedurende zeven jaar bewaard dient te blijven.

Worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt?
55 Plus Educatief verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties of aan individuele personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar onderstaand adres. 55 Plus Educatief zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (buiten de schoolvakanties), op uw verzoek reageren.

Beveiliging
55 Plus Educatief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 55 Plus Educatief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met:
55 Plus Educatief, Paul Krugerlaan 55, 5642 GH, Eindhoven, telefoon: 040 290 85 03,  secretariaat@educa55.nl
Ingeschreven in handelsregister Kamer van Koophandel met nummer 000022456236.

26-06-2018/aangepast 01-09-2020