55 Plus Educatief stopt op 1 mei 2021

Een leven lang leren heeft 55 Plus Educatief jaren lang in de praktijk gebracht.

Vanaf mei 1992 is met vereende kracht een bloeiende organisatie opgebouwd. De afgelopen jaren zijn meerdere docenten uit ons midden verdwenen door aanvaarding van een betaalde baan, de start van een nieuwe studie, door ziekte of door overlijden. De gemeentelijke subsidie is in de loop der jaren drastisch verlaagd en de stichting moet het al jaren zonder deze noodzakelijke inkomsten zien te rooien. Het bestuur heeft na rijp beraad besloten de stichting 55 Plus Educatief per 1 mei 2021 op te heffen.