geschiedenis en samenleving

Indonesië, Rusland, China, Europa, de VS, het Midden-Oosten en Japan

De lessen zijn wekelijks en duren anderhalf uur.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven

Inschrijven kan digitaal via onderstaand Inschrijfformulier.


 

 

Geschiedenis van Rusland info wo 13.00-14.30u gestart 04 maart 06 lessen €46-
China: de nieuwe supermacht info wo 13.00-14.30u op verzoek 06 lessen €46-
Geschiedenis van Europa info wo 13.00-14.30u op verzoek 06 lessen €46-
Geschiedenis van de VS info wo 13.00-14.30u najaar 2020 06 lessen €46-
Geschiedenis van het Midden-Oosten info wo 13.00-14.30u voorjaar 2021 06 lessen €46-
Kennismaken met de Japanse samenleving info wo 14.45-16.15u gestart 15 januari 07 lessen €53,-
Inschrijven:
inschrijvenklein
Aanmelden cursus:
Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.
aanhef:
achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies uw cursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:

 

 

De relatie Nederland en Insulinde
In 2019 hebben we herdacht dat we 70 jaar geleden Nederland juridisch de soevereiniteit over haar kolonie in ‘de Oost’ overdroeg aan Indonesië. In zes bijeenkomsten bekijken we hoe we daar terecht zijn gekomen. De eerste twee eeuwen via handelscontacten van de VOC (1596-1799) en vanaf 1800 middels staatsbemoeienis: Nederland bouwde er een koloniaal bestuur op. De bedoeling was, middels het Cultuurstelsel, er een wingewest van te maken. Rond 1870 gingen ondernemers een grotere rol spelen en begaf Nederland zich op de imperialistische toer (verovering Buitengewesten). Dan volgden in de 20ste eeuw de ‘Ethische politiek’ en het ontstaan van het Indonesisch nationalisme. De Japanse bezetting tijdens W.O. II (1942-1945) maakte duidelijk dat de koloniale tijd voorbij was, alleen moest Nederland daar via twee koloniale oorlogen achterkomen (1946-1949). Ook de afhandeling daarna verliep moeizaam.
De geschiedenis van Rusland
In zes bijeenkomsten starten we met Catharina de Grote (1762-1796) en bekijken we de kracht van het tsaristisch Rusland in de 19de eeuw. Maar ook zijn zwakte die leidde tot de revolutie in 1917. We zien dan hoe de bolsjewieken met de ‘nieuwe mens’ de Sovjet-Unie opbouwden. De mislukking van die poging werd in 1991 duidelijk en het imperium viel uiteen, onder andere door toedoen van de Oekraïne. Heden ten dage probeert ‘tsaar’/’bolsjewiek’ Poetin de bijzondere rol van Rusland op het wereldtoneel weer op te eisen.
China: de nieuwe supermacht?China
In een serie van zes lessen bekijken we de wederopstanding van China na de Eeuw van Vernedering (1839-1949). Allereerst, wat het keizerrijk karakteriseerde met de rol van het Confucianisme daarin. Daarna de teloorgang en de revolutie van 1911 leidend tot de stichting van de Chinese republiek. De machtsstrijd in 1949 door Mao gewonnen en de start van de Volksrepubliek China met de opbouw van de communistische heilstaat. Deng Xiaoping’s Vier Hervormingen vanaf 1978 die China nu tot een economische wereldmacht maken. En als laatste zien we ook het nieuwe nationalisme dat China een belangrijke rol in de wereldorde moet geven met Xi Jinping.
Geschiedenis van Europa
De geschiedenis van Europa is boeiend. In vijf lessen gaan we in vogelvlucht van de Levant westwaarts via het Romeinse Rijk, noordwaarts via Karel de Grote, de Vikingen en westwaarts via de Atlantische Oceaan naar Amerika en Azië om terug in Europa te landen. De globalisering is ingezet én tussen 1800 en 1950 lag een groot deel van de wereld onder Europese controle. De industriële revolutie had modern imperialisme mogelijk gemaakt, maar de zelfdestructie van Europa in de 20e eeuw deed dat weer teniet. Nu in 2018 vragen we ons af: Hoe ver reikt Europa eigenlijk en met welke historische breuken moet het omgaan? Kunnen we Europa nog redden of gaan we terug naar de marge van de Euraziatische vlakte waar we ons rond 1500 bevonden? In mei 2019 zijn de Europese verkiezingen, dus goed om daar bij stil te staan.
Speelt de ‘Manifest Destiny’ een rol in de Amerikaanse geschiedenis?VS
In een serie van zes lessen doorlopen we de Noord-Amerikaanse geschiedenis met de rol van Hollandse en Britse kolonisten in de 17e en 18e eeuw, uitlopend op de Amerikaanse onafhankelijkheid in 1783. Met de grondwet van 1787 gaan ze als Verenigde Staten verder. Welke missie zagen de Amerikanen voor zichzelf in hun verdere trek westwaarts en wat betekende dat voor de oorspronkelijke bevolking en hoe verdeelde de slavernij de eenheid van de Unie? Rond 1900 verschijnen de VS aarzelend op het internationale toneel, worden na Wereldoorlog II dominant en denken zelfs even (1989) als ‘winnaar uit de geschiedenis’ te komen. Wat maakt hun rol ‘uniek’? Inmiddels is de wereld multipolair geworden en dient zich mogelijk een machtsstrijd met China aan.
Geschiedenis van het Midden-Oosten
De schijnwerpers zijn bijna dagelijks op het Midden-Oosten gericht. Nog geen honderd jaar geleden kreeg dat Midden-Oosten zijn huidige vorm, hoe kon dat gebeuren? Welke rol speelde de imperialistische politiek van Groot-Brittannië e
n Frankrijk in de ondergang van het Ottomaanse Rijk na WO I? In de toen nieuw gevormde nationale staten spelen, naast de godsdienstige tegenstellingen tussen soennieten en sjiieten, enorm veel problemen. De gezamenlijke haat tegen het ontstaan van de staat Israël in 1948 lijkt de enig bindende factor in de Arabische wereld. Inmiddels is de korte euforie over de Arabische Lente van 2011 alweer voorbij en gesmoord in veel oorlogsgeweld. In een komende serie van zes lessen gaan we die geschiedenis van de laatste honderd jaar nader bekijken.
Kennismaken met de Japanse samenleving
Altijd al iets meer willen weten over Japan? In deze cursus komen aspecten uit de unieke Japanse samenleving aan de orde: de geschiedenis vanaf het begin van de jaartelling tot heden met in het bijzonder de periode waarin Nederland exclusief handel dreef met Japan; het vroegere en huidige gezinsleven in Japan; de ontwikkeling van Japanse prenten; Japanse tuinvormen en religieuze uitingen. Kortom een bijzondere kennismaking met een fascinerend land door de vele contrasten, de oude cultuur en nieuwe gewoontes.