filosofie en levensvisie

een breed aanbod met veel interessante onderwerpen

Alle bijeenkomsten duren anderhalf uur en vinden wekelijks plaats in het gebouw
Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.

FILOSOFIE
Filosofie begint met verwondering, vragen stellen, nadenken over wat al is gedacht en over het denken zelf. Er kan gekeken worden naar de geschiedenis van of de verschillende stromingen in de filosofie, naar bepaalde filosofen of naar maatschappelijke aspecten.

LEVENSBESCHOUWING

Levensbeschouwing verwoordt het perspectief waarin de mens zijn leven ziet. Geen mens is zonder levensbeschouwing. Het maakt de mens tot mens.

Harrie Geboers bespreekt vanuit filosofie en antropologie actuele boeken over cultuur en samenleving zoals ‘Identiteit in verwarring’;  ‘Waagstuk Europa’; ‘Denkers voor de 21e eeuw’; ‘De tien geboden, van toen naar nu’, ‘Homo Deus’, ‘Stadsleven’, ‘Het goede leven en de vrije markt’ en ‘Zin en werkelijkheid’. Dit seizoen staat ‘Hoe de moderne mens werd wie hij is’ op het programma.

Docent filosofie en godsdienstwetenschappen Ari van der Zon heeft ons de afgelopen jaren ingewijd in boeiende onderwerpen zoals de cursussen: ‘Over God gesproken’; ‘Wereldgodsdiensten’; Het christendom’; ‘De islam’; ‘Het humanisme’; ‘Vrouwelijke denkers’; twee drieluiken: ‘Zoektocht van de moderne mens’ en ‘Bezit, status en identiteit’ en een cursus ‘Leven een kunst, een kunde’. In komt ‘Leven een kunst, een kunde’ nog eens aan de beurt.

Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via het Inschrijfformulier cursussen. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.

 

Filosofie, levensbeschouwing en religie
Hoe de moderne mens werd wie hij is info do 11.15-12.45u gestart 18 maart 06 lessen €46,-
Leven een kunst, een kunde info wo 14.45-16.15u gestart 24 maart 04 lessen €33,-

  Aanmelden voor een cursus Levensbeschouwing of filosofie:
  aanhef:
  achternaam:
  voorletters:
  roepnaam:
  straat:
  huisnummer:
  postcode:
  woonplaats:
  telefoon:
  e-mail:
  indien bekend cursistnummer
  kies cursus:
  startdatum:
  eventuele opmerking:
  ( zie privacyverklaring )
  ( zie covid-19 protocol)
  klik om het formulier te verzenden:

  Hoe de moderne mens werd wie hij is
  Het eerste deel van het boek ‘De geest uit de fles’ van Ger Groot staat centraal in deze cursus. De auteur thematiseert via belangrijke filosofen, ontwikkelingen inzake de moderniteit van de 17e tot de 21e eeuw. Via de geschiedenis van de moderne filosofie vraagt Groot de lezer na te denken over de tijd van nu: “We zien voor onszelf een toekomst weggelegd waarover de ontgoocheling al bij voorbaat is ingebouwd – wanneer wij onszelf althans voldoende verstand toestaan. Zo wankel staat de mens en zo onbestemd is daarom ook zijn wereld.”
  Groot ziet verbanden tussen filosofische gedachten en culturele ontwikkelingen. Vaak verwijst hij naar fragmenten uit muziekstukken, films, opera’s, toneelstukken, documentaires en interviews. Zo wil hij de geest die uit de fles komt, die van moderniteit en van individualiteit, anders begrijpen. Bij de behandeling van de thematiek van het boek zorgt Harrie Geboers ervoor dat de inbreng van iedere cursist een belangrijke rol speelt.
  Leven een kunst, een kunde
  Meditatie-, yoga- en mindfulnesscentra schieten als paddenstoelen uit de grond. Leven blijkt een hele kunst te zijn. Zeker in een tijd waarin vrijheid en zelfbeschikking de leidende waarden zijn waar onze westerse publieke moraal zich in toenemende mate op gericht heeft. Leven kent geen generale repetitie. Men leeft slechts één maal en je mag het niet over doen. Uit de enorme belangstelling voor ‘zelfhulpboeken’ en coaching programma’s blijkt dat we tot regisseur van ons eigen leven zijn geworden. Geluk heb je als het ware in je eigen hand. Ook binnen de filosofie is de levenskunst opnieuw ontdekt. We gaan te rade bij filosofische stromingen en vertegenwoordigers daarvan van klassieke oudheid tot onze tijd. Want behalve theoretisch, wil ze vooral ook praktisch zijn door antwoorden te formuleren op levensvragen die mensen hebben. Van klassieke oudheid tot onze moderne tijd wil filosofie als levenskunst de mens uitnodigen zich te bezinnen op en kritisch te kijken naar de eigen levenshouding. ‘Worstelen’ met het leven is immers van alle tijden.
  Drieluik: zoektocht van de moderne mens
  Sinds de ‘dood’ van God zijn we als mens op onszelf en op elkaar aangewezen. Het leven ligt in onze eigen hand. Maar hoe vrij zijn wij? En hoe kunnen we op zoek gaan naar geluk en liefde. Vrijheid en mogelijkheden steeds meer. En toch. . . de postmoderne mens ervaart een gemis: een antwoord op de vraag ‘Wat bezielt ons?’.
  In de eerste bijeenkomst gaan we te rade bij Friedrich Nietzsche en Jean-Paul Sartre rondom het thema ‘God is dood en de mens is op zichzelf aangewezen’. Tijdens de tweede bijeenkomst nemen Bertrand Russell en Erich Fromm ons aan de hand mee met ‘De zoektocht naar geluk en liefde’. Ter afsluiting van dit drieluik gaan we ‘Op zoek naar nieuwe spiritualiteit’ via de film ‘Down to Earth’ met aansluitende discussie.