lees- en schrijfkring

van gedachten wisselen over teksten en boeken of zelf teksten schrijven

In de Leeskring Nederlandstalige boeken bespreken we vooraf gelezen romans.

Engelstalige literatuur komt aan bod bij de cursus Reading circle English literature.

Op het programma van de Leeskring literaire Latijnse teksten staan eindexamenteksten van het gymnasium.

Bij de Schrijfkring nemen we zelf de pen creatief ter hand.

Vanwege de voorbereidingstijd zijn voor de hier genoemde cursussen de lessen niet wekelijks, de datums van de bijeenkomsten staan hieronder vermeld.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw  Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.

Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via dit Inschrijfformulier cursussen lees- en schrijfkring. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.
Lees- en schrijfkringen:
Leeskring Nederlandstalige boeken B info ma 11.15-12.45u gestart 23 september 3 lessen €24,-
Reading circle English literature info do 13.00-14.30u gestart 19 september 3 lessen €24,-
Literaire Latijnse teksten info ma 11.15-12.45u gestart 16 september = VOL 7 lessen €53,-
Schrijfkring info do 13.00-14.30u gestart 26 september 5 lessen €40,-

Aanmelden cursus lees- en schrijfkring:
aanhef:
achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies cursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:

Leeskring Nederlandstalige boeken
In de leeskring praten we met elkaar over vooraf gelezen Nederlandstalige of in het Nederlands vertaalde romans. De titels worden ruim van te voren bekend gemaakt. Door over de verschillende aspecten van het gelezen boek te discussiëren, ontstaat er meer inzicht. Leesplezier speelt een belangrijke rol. In het cursusseizoen 2019-2020 komt de leeskring zesmaal bij elkaar op maandagochtend, driemaal in het najaar van 2019 en driemaal in de eerste helft van 2020.  Op het programma staan: op 23 september ‘Patricia’ door Peter Terrin; op  28 oktober ‘Jij zegt het’ door Connie Palmen; op 25 november 2019 ‘Grand hotel Europa’ door Ilja Pfeijffer; op 10 februari 2020 ‘Wees onzichtbaar’ door Murat Isik; op 16 maart  ‘Zwarte schuur’ door Oek de Jong en op 16 april ‘Vallen is als vliegen’ door Manon Uphoff.
Reading circle English literature
Many people like to read a novel in the original (English) language. The participants of the reading circle can make a shortlist of novels they would like to discuss. Alternatively, the coach can make some suggestions from which to choose. The majority vote counts!
Discussion of the novel chosen will be in English, so a fairly good command of this language is required. This is a pleasant and interesting way to practise your spoken English!  During this season we discussed ‘The Monk of Mokha’ by Dave Eggers; ‘Warlight’ by Michael Ondaatje; ‘To the lighthouse by Virginia Woolf’;  ‘Milkman’ by Anna Burns (winner of the Man Booker Prize 2018!) and  ‘The Childern Act’ by Ian McEwan (now showing in the cinema and featuring Emma Thompson). After the summer holiday we will continue our meetings on 19 September with ‘Erebus’ van Michael Palin, 31 October ‘The Wall’ van John Lanchester, 12 December, 23 January, 12 March and 23 April. The meetings are on Thursdays from 13.00h-14.30h.
Leeskring literaire Latijnse teksten
In de leeskring Latijn behandelen we, deels in vertaling, passages uit Vergilius’Aeneis (eindexamenstof gymnasium 2019-2020), vanuit de uitgave van Hermaion: Mavortia moenia.
Het oude Rome komt nadrukkelijk naar voren vanwege verwijzingen naar religieuze gebruiken en gebeurtenissen uit de Romeinse geschiedenis. De receptie wordt niet alleen gezocht bij Dante, Vondel en Purcell, maar ook in een moderne uitgave: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Ook verwijzingen naar receptie in de beeldende kunst zijn rijkelijk voorhanden.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in lokaal 4 op de volgende maandagen van 11.15–12.45 uur: 16 en 30 september; 21 oktober; 4 en 18 november; 2 en 16 december 2019. In 2020 gaan we verder op 20 januari; 3 en 17 februari; 2 en 23 maart; 6 en 20 april.
Schrijfkring
Zelf schrijven! In de schrijfkring staan plezier en creativiteit centraal, of je net begint of al een heel oeuvre bij elkaar hebt geschreven. We komen ongeveer eens in de drie weken bij elkaar. Elke keer komt een ander aspect van het schrijven aan bod, zoals creativiteit, het korte verhaal, drama, columns, personages en dialoog. Thuis schrijf je stukjes aan de hand van leuke schrijfopdrachten. In de groep kun je je verhalen delen met de andere deelnemers en krijg je feedback en adviezen. Al doende ontdek je wat je het beste ligt en oefen je vaardigheden om je lezers te boeien, te vermaken of te ontroeren.
De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagmiddagen  26 september, 10 oktober, 7 en 21 november en 5  december, steeds van 13.00-14.30 uur in lokaal 4.  De vijf bijeenkomsten in het eerste seizoen van 2020 zijn vastgesteld op: 16 januari; 6 en 20 februari; 19 maart en 9 april.