kunst en muziek

Beeldende kunst en Architectuur

De lessen zijn wekelijks en duren anderhalf uur.

Alle cursussen vinden plaats in het gebouw Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven
Inschrijven kan digitaal via onderstaand Inschrijfformulier. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.

 

Architectuur&beeldhouwkunstBegin 20eE info di 11.15-12.45u gestart op 30 maart 4 lessen €33,-
Kijken naar kunst info ma 11.15-12.45u gestart op 22 maart 4 lessen €33,-
Inschrijven:
inschrijvenklein

  Aanmelden cursus beeldende kunst en muziek:
  aanhef:
  achternaam:
  voorletters:
  roepnaam:
  straat:
  huisnummer:
  postcode:
  woonplaats:
  telefoon:
  e-mail:
  indien bekend cursistnummer:
  kies cursus:
  startdatum:
  eventuele opmerking:
  ( zie privacyverklaring )
  ( zie covid-19 protocol)
  klik om het formulier te verzenden:

  Beeldende kunst

  In de loop der jaren zijn in het aanbod van 55 Plus Educatief door meerdere docenten heel wat onderwerpen uit de kunstgeschiedenis gepresenteerd. Momenteel hebben wij in ons midden:

  Marijke de Broekert, docent kunstgeschiedenis, is ruim dertig jaar werkzaam geweest in het volwassenenonderwijs. Haar gebied bestrijkt de gehele westerse kunstgeschiedenis. Zij heeft inmiddels een aantal cursussen ontwikkeld, die zij bij voldoende belangstelling de komende seizoenen kan presenteren. De afgelopen jaren hebben de cursussen Kijken naar kunst; De invloed van de Griekse mythologie op de beeldende kunst; Vier grote Nederlandse kunstenaars; Kunst na 1945; Het impressionisme; Kunst in het fin de siècle; Van expressionisme tot surrealisme; Architectuur en beeldhouwkunst aan het begin van de 20e eeuw en Portretkunst plaatsgevonden.  Voor het voorjaar 2021 staan Architectuur en Kijken naar kunst op het programma,

  Erik Mulder, kunsthistoricus en gespecialiseerd in 15e en 16e eeuwse Italiaanse kunst, heeft zijn cursussen  De luister van de Barok in het 17e eeuwse Rome en Schilderkunst in Hollands Gouden Eeuw aan ons aanbod toegevoegd. Zijn themabijeenkomsten in de afgelopen seizoenen hebben veel belangstellenden getrokken,  zoals over Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, RembrandtJheronimus Bosch, Johannes Vermeer, Eeuwige schoonheid in de kunst van de Italiaanse renaissance, De Vlaamse Primitieven in de kunst, De Medici in Florence, Het jaar van Rembrandt.  In 2020 staan Het verre Oosten dichtbij: de invloed van Japan op de westerse kunst en Abstracte kunst op het programma, zie de rubriek Thema’s en lezingen.

  Kunstbeschouwing, een cursus in ‘kijken naar kunst’
  In deze cursus leert u op een ‘beschouwende’ manier kijken naar kunst. Beschouwen betekent iets rustig en nauwkeurig bekijken, maar ook nadenken over datgene wat je ziet en met anderen erover praten. Je eigen mening speelt een belangrijke rol, maar het kunstwerk op zich staat centraal. Niet alleen voor de hand liggende vragen zoals: “Wat stelt het voor? “ of “Hoe komt iemand op dit idee?“ zijn bij kunstbeschouwing van belang. Je kijkt ook naar de verschillende onderdelen waaruit het kunstwerk is opgebouwd. Deze onderdelen zijn de zogenoemde beeldaspecten. De vier belangrijkste zijn: kleur, compositie, ruimte en licht.
  Aan de hand van geprojecteerde afbeeldingen worden deze beeldaspecten uitgelegd en besproken in diverse kunstwerken door de eeuwen heen.
  Portretkunst
  Portretkunst is een fascinerend fenomeen. In eerste instantie waren het mensen van hoog aanzien die hun portret lieten maken, met de nodige verbloemingen en verfraaiingen. Pas vanaf de late middeleeuwen begon deze verheerlijking af te nemen en kun je spreken van een portret zoals wij dat tegenwoordig definiëren: een weergave van de werkelijkheid, waarbij herkenbaarheid een grote rol speelt. De portretkunst kwam  pas echt tot bloei in de Renaissance; in deze periode werd immers het individu belangrijk. De betekenis van de portretkunst is vaak verbonden met de keuze van de kunstenaar. Deze kan op zoek gaan naar een karakteristieke houding of expressie van het gezicht. Hij kan spelen met licht en compositie om de persoonlijkheid van het geschilderde personage te verduidelijken. Op die manier kunnen wij ons een beeld vormen van de voor ons onbekende. In deze cursus komt kort de geschiedenis van de portretkunst aan bod en gaat u voorbeelden zien van diverse soorten portretten waaronder het staatsieportret, het groepsportret, het huwelijks- en familieportret, het individuele portret en het zelfportret.
  Van expressionisme tot surrealisme: de kunst van de modernen
  Het culturele klimaat in de eerste helft van de 20e eeuw wordt getekend door twee wereldoorlogen, de economische wereldcrisis en de opkomst van het fascisme. In de 19e eeuw legt het impressionisme de nadruk op het zichtbare, terwijl in de 20e eeuw het expressionisme juist uiting geeft aan alles wat hierachter schuilgaat. Het kunstwerk is geen weergave meer van iets, maar wordt een zelfstandig object met een eigen werkelijkheid, een eigen inhoud, vorm en betekenis. Kortom, een spannende tijd in de kunstgeschiedenis. In vier bijeenkomsten maakt u kennis met de stromingen het expressionisme, het kubisme, het futurisme, het dadaïsme en het surrealisme. Per stroming worden zowel de schilderkunst, alsook de beeldhouwkunst en architectuur behandeld. U leert de stromingen herkennen en van elkaar te onderscheiden. Alle belangrijke kunstenaars komen aan bod, zoals Henri Matisse, Pablo Picasso, Umberto Boccioni, Marcel Duchamp en Salvador Dalí.
  Ontwikkelingen in de architectuur en beeldhouwkunst in de eerste helft van de 20e eeuw
  Onder invloed van architecten zoals Berlage, Dudok en Le Corbusier zien we een vernieuwing ontstaan in de architectuur. Nieuwe bouwconstructies en nieuwe materialen geven de architect een groot scala aan mogelijkheden. Stedenbouwkundige ontwikkelingen nemen een steeds belangrijker plaats in.
  De beeldhouwkunst bevrijdt zich van de wetten en regels die voorgeschreven waren in de 19e eeuw. Belangrijke beeldhouwers zijn onder andere Brancusi, Moore en Giacometti. Het Bauhaus is de benaming voor de toonaangevende academie voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten. De invloed van deze academie is groot geweest, vooral op het gebied van architectuur en vormgeving. Aan de hand van afbeeldingen worden deze ontwikkelingen behandeld en in de tijd geplaatst.

  KLASSIEKE MUZIEK

  Het programma klassieke muziek biedt wederom een interessante cursus om klassieke muziek beter te kunnen beluisteren, begrijpen en ervan genieten. Muziek kan je blij maken door haar schoonheid. Ze kan ook troosten, je opbeuren in moeilijke tijden. Ook kan ze boosheid, angst en verdriet vertolken en daarmee je eigen gevoelens kanaliseren. Muziek verrijkt je leven. Tot op hoge leeftijd is het mogelijk muziek te beluisteren en ervan te genieten. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, maar ook om dat uit te buiten. Actiever luisteren doet je meer aan muziek beleven!
  Docerend en uitvoerend musicus Coen Jansen heeft eerder klassieke muziek in de meest brede zin van het woord behandeld onder de naam Educatief klassiek. Aan bod kwamen onder andere de muzikale ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van lied, liedcycli, kamermuziek en soloconcert. Muziek van bekende en minder bekende componisten zoals Bach, Beethoven, Biber, Sjostakovitsj, Mahler, Wagner, Strauss, Messiaen, Britten, Berio, Bartók, Strawinsky, de Victoria, Debussy, Reed, Berlioz en Schubert waren te beluisteren. Vervolgens heeft hij in de afgelopen seizoenen de cursussen Opera: springlevend,  Symfonie: begrijpend luisteren en Gewijde muziek en ‘Gustav Mahler en Richard Strauss’, ‘Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven’ en ‘Smetana Dvořák en Janáček’ gepresenteerd. De cursus ‘Opera in Frankrijk’ staat in 2021 op het programma. Ieder seizoen heeft hij daarnaast ook themabijeenkomsten over boeiende onderwerpen gepresenteerd.

  Opera in Frankrijk. Deze cursus is helaas geannuleerd.
  Frankrijk kent één van Europa’s meest belangrijke opera-tradities, waarin veel in het buitenland geboren componisten (oa Lully, Gluck, Salieri, Cherubini, Spontini, Meyerbeer, Rossini, Donizetti, Verdi en Offenbach) een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. Omdat het Franse publiek er dol op was, hoorde een Franse opera (in tegenstelling tot Duitse en Italiaanse opera’s) bijna altijd een ballet te bevatten.
  Er zijn in Franse opera’s veel momenten waarin alleen het orkest te horen is en veel van deze orkeststukken zijn dermate geliefd geworden dat ze, als zelfstandig orkestwerk, regelmatig in de concertzaal te horen zijn. Sommige Franse operacomponisten, zoals Massenet, hadden zoveel succes in Frankrijk en ver daarbuiten, dat ze tot de meest productieve en artistiek zowel als commercieel gezien succesvolle operacomponisten uit de geschiedenis worden gerekend. Veel van deze, met name 19e eeuwse, imposante werken (oa Giacomo Meyerbeer’s ‘Les Huguenots’, ‘Faust’ van Charles Gounod en George Bizet’s ‘Carmen’) zijn door hun raffinement, delicatesse en subtiel spel met tempo en schitterende klankkleuren, maar ook door opzettelijk veroorzaakte schandalen, tot de allergrootste ononderbroken kassuccessen uit de operageschiedenis uitgegroeid. Veel Franse opera’s drijven op prachtige melodieën die iedereen kent zonder te weten waar ze vandaan komen. Tijdens de negen bijeenkomsten zal de indrukwekkende ontwikkeling van de Franse opera worden besproken en zal er uiteraard veel schitterende muziek te beluisteren zijn.