in memoriam

Onno Manche

Wij zijn diep getroffen door het onverwachte overlijden van onze collega Onno Manche.
Voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid van 55 Plus Educatief zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden.